logo
uk hu lt lv pl sp bg
ro ru sk italy pt de

Tri jednoduché kroky pre vstup do vašej virtuálnej učebne:

  • 1. Vyplňte na svojom webe krátky formulár Zarezervujte si svoju prvú lekciu
  • 2. Budeme vás kontaktovať, poskytneme viac informácií o lekciách a knihu pre prvú testovaciu lekciu.
  • 3. Choďte online, vstúpte do našej triedy a sledujte lekciu.

PREČO ŠTUDENTI VYUŽIJÚ NAŠICH LODÍN?

pohodlie: všetko je online a nemusíte ísť von z domu!

kvalita hlasu a zvuku je veľmi vysoká. Máte pocit, že ste boli v skutočnej triede!

profesionalizmus našich učiteľov. Rozdiel si všimnete pri každej lekcii.

O NAŠICH PONUKOCH?

- Spojíme sa pomocou profesionálnej aplikácie ZOOM, ktorá poskytuje vysoko kvalitný obraz a krištáľovo čistý hlas.

- Počas celej hodiny ste v malej skupine (až 4) študentov a živých učiteľov.

- Jedna hodina trvá 50 minút. Štandardne ponúkame 2 lekcie dvakrát týždenne.

- Lekcie sú ráno, cez deň alebo večer, ako aj v sobotu. Organizujeme tiež hodiny pre tieto pracovné zmeny.

- Jedna hodina stojí 5,50£ alebo 6€

- Naše hodiny vás pripravia na skúšky, ako sú: IELTS, GCSE, Cambridge ESOL alebo Občianstvo.


Day Dostupné hodiny
Pondelok a stredu/štvrtok 8:30 - 10:20
10:30 - 12:20
12:30 - 14:20
16:00 - 17:50
18:00 - 19:50
20:00 - 21:50
Utorok a Piatok 8:30 - 10:20
10:30 - 12:20
12:30 - 14:20
16:00 - 17:50
18:00 - 19:50
20:00 - 21:50
Sobota 9:00 - 11:50
12:10 - 15:00

Počiatky Direct metódy siahajú do roku 1960. Organizácia Direct metódy viedla počas 100 rokov výskumné práce nad jej zdokonaľovaním a preverovaním. Metóda získala veľmi pozitívne hodnotenia od najváženejších pedagógov anglického jazyka. Vzhľadom na rýchle tempo výuky jazyka školy, ktoré používajú Direct metódu pripravujú viac študentov na skúšky Cambridge než školy, ktoré využívajú iné metódy.

4x RÝCHLEJŠIE

Presný výklad pravidiel Direct metódy by mohol byť príliš obšírny - základom je fakt, že študent hovorí a počúva počas hodiny štvornásobne viac, než pri využití inej formy jazykovej výuky. Týmto spôsobom sa učí štyri krát kratšie ako je v možnostiach akýchkoľvek iných metód. Pri ostatných metódach je študent schopný osvojiť si približne 25% vyučovacieho materiálu. Zvyšok času je jeho myseľ nesústredená a nezúčastňuje sa aktívne vyučovacieho procesu. Direct metóda je iná. Skupine sú neustále zadávané otázky a nikto nevie, kto bude odpovedať, preto sa musia študenti počas hodiny sústrediť na 100% - pretože iba vtedy sa môžu aktívne zapojiť do hodiny. Direct metóda využíva čas vyučovacej hodiny maximálne a vďaka tomu si študent osvojí učivo 4 krát rýchlejšie ako pri iných metódach,

4x ÚČINNEJŠIE

Pri každej inej metóde výuky jazyka si študent osvojuje učivo len z približne 15 sekúnd z každej minúty. Zvyšok času je nesústredený (kontroluje čas, díva sa cez okno, rozmýšľa o tom, čo bude robiť večer a pod.). Pri Direct metóde je študent nútený počúvať celých 60 sekúnd na minútu (to jest 4 krát viac), pretože učiteľ neustále bombarduje skupinu otázkami a študenti nevedia, ktorí z nich bude vyvolaný. Môžeme povedať, že Direct metóda nie je štyri krát rýchlejšia, ale že iné metódy sú štyri krát pomalšie. Je to výsledok maximálneho využitia vyučovacej hodiny, kým iné metódy sú schopné využiť iba štvrtinu poskytnutého vyučovacieho času, pričom zvyšok ide navnivoč. Direct metóda spočíva v neustálej konverzácii s učiteľom. Pri každej inej metóde si študent osvojí iba 15 sekúnd z každej minúty. Zvyšok času je jeho pozornosť rozprášená a myslí na niečo iné. Pri Direct metóde nie je miesto na dekoncentráciu počas vyučovacej hodiny. Nepozornosť spôsobí, že študent chybne odpovedá alebo nerozumie otázkam. Aj preto je Direct metóda 4 krát účinnejšia ako iné tradičné metódy.

4x LACNEJŠIE

Myslíš, že výuka anglického jazyka je drahá. V našej škole sa presvedčíš, že ušetríš nielen peniaze ale aj čas vyhradený na učenie. Učením Direct metódou , ktorá je 4 krát rýchlejšia a 4 krát účinnejšia než iné tradičné metódy zároveň 4násobne znížiš náklady na výuku. V našej škole sa môže každý presvedčiť o účinnosti metódy. Stačí ak príde na bezplatnú skúšobnú hodinu!

HOVORÍŠ AKO POČUJEŠ

Čitateľ si môže pomyslieť, že rýchlosť hovorenia nie je tak dôležitá pri výuke jazyka ako dôslednosť a správnosť. Samozrejme, že správnosť a presnosť sú dôležité, predovšetkým v pravopise, ale rýchlosť je absolútne najdôležitejšia v hovorení a rozumení, hlavne v rozumení. Chápanie musí prebiehať v určitom časovom vymedzení. Čítať, písať aj hovoriť môžeme našou vlastnou rýchlosťou (hlavne nie príliš pomaly), ale počúvať a rozumieť musíme okamžite. Spíker v rádiu alebo v televízii či v kine nemôže začať hovoriť pomalšie. A preto sa musia naši študenti naučiť rozumieť anglický jazyk v tempe minimum 180 slov za minútu.

12 600 SLOV ZA HODINU

Učitelia Direct metódy vedú dialóg so študentmi rýchlosťou asi 240 slov za minútu (dva krát rýchlejšie než pri iných metódach). Priemerná rýchlosť dialógu na hodine je 210 slov za minútu, čo znamená že študent Callana počuje približne 12 600 slov za hodinu. Pri iných metódach toto číslo tvorí asi 3000 slov. Vďaka počúvaniu väčšieho množstva slov sa študent prirodzene učí rýchlejšie. V skutočnosti až štyri krát rýchlejšie.

RÝCHLOSŤ PRAMENÍ V PRAVIDELNOM OPAKOVANÍ

Vysoká rýchlosť hovorenia a rozumenia, ktorou sa vyznačuje Direct metóda sa zakladá na kladení študentom tých istých otázok až do dňa, v ktorom bude študent schopný porozumieť a odpovedať s najväčšou možnou rýchlosťou. Obvykle sa takýto výsledok dostaví po štyroch či piatich opakovaniach.

RÝCHLE UČENIE ZNAMENÁ DOBRÉ UČENIE

Niektorí tvrdia, že im nezáleží na rýchlosti výuky angličtiny, chcú sa hlavne dobre naučiť. Majú obavy z rýchlej náuky, pretože sú presvedčení, že rýchle učenie neznamená dobre sa naučiť ale ešte rýchlejšie zabudnúť. Výsledky rýchleho učenia predmetov ako história alebo zemepis by naozaj mohli mať katastrofálne následky. Avšak v porovnaní s každým iným predmetom sa práve jazyky najlepšie oplatia učiť rýchlo. Rýchlosť hovorenia a rozumenia tvorí základ výuky jazyka. Znemožňuje študentovi myslieť vo svojom vlastnom jazyku, čo umožňuje vyhnúť sa neporozumeniam. Pokiaľ sa Vám aj naďalej zdá možnosť rýchlej a zároveň kvalitnej výuky jazyka nepresvedčivá, treba pamätať, že škola Direct pripravuje študentov na skúšku Cambridge First Certificate. Je známe, že na úspešné zloženie tejto skúšky, musí študent ovládať anglický jazyk nielen rýchlo ale predovšetkým dobre.

ŠTUDENT MUSÍ HOVORIŤ

Spomedzi štyroch aspektov výuky cudzieho jazyka - čítania, písania, hovorenia a rozumenia - sa obyčajne hovorenie považuje na najťažšie. Ako sme už vyššie spomenuli, študent ktorý sa učí Direct metódou je nútený celú vyučovaciu hodinu nielen počúvať, ale aj hovoriť, lebo sú mu neustále zadávané otázky. Týmto spôsobom rýchlo preklenie počiatočné problémy, ktoré sa môžu objaviť pri hovorení, čo mu následne dodáva sebavedomie v konverzácii aj mimo vyučovania.

PRAVIDELNÉ OPAKOVANIE PORAZÍ SLABÚ PAMÄŤ

Dvaja najväčší nepriatelia učenia sú nuda a slabá pamäť. Direct metóda kladie nudu na kolená svojou rýchlosťou a slabú pamäť opakovaním. Opakovanie všetkého štyri či päť krát je zárukou nielen rýchleho hovorenia a rozumenia ale trvalého zapamätania nadobudnutých vedomostí bez ohľadu na slabú pamäť študenta.

ROVNAKÝ ČAS HOVORENIA

Inou výhodou Direct metódy je fakt, že každý študent má určené rovnaké množstvo času na hovorenie. Pri väčšine iných metód zaberajú takmer celú hodinu najzhovorčivejší študenti, kým zvyšok mlčky sedí.

ZÁBRANY

Ďalšou výhodou Direct metódy je to, že prekonáva zábrany študenta. Mnohí študenti sa počas výuky jazyka hanbia hovoriť. Pri Direct metóde, ktorá sa zakladá na slovnom prejave otázka - odpoveď sa študent rozhovorí a v dôsledku rýchlo prekonáva svoje zábrany.

ŠTUDENT SA MUSÍ UČIŤ

Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že ak je študent nútený hovoriť a počúvať celú vyučovaciu hodinu, v dôsledku sa chtiac nechtiac začína učiť. Nie je možné, aby študent, ktorý sa učí Direct metódou sedel v skupine a neučil sa. Direct metóda prinúti študentov učiť sa a tým sa stávajú pozitívne naladení , pretože vidia výsledok svojho snaženia.

NIE JE DÔLEŽITÉ VŠETKO HNEĎ ROZUMIEŤ

Študent nemusí hneď na prvý krát rozumieť otázky, ani presne rozumieť čo sám hovorí. Všetko opakuje mnoho krát až do momentu, kým to bez problému pochopí.

AKCEPTUJ METÓDU AKÁ JE - JE ÚČINNÁ!

Ako vo väčšine prípadov v živote, aj v Direct metóde je veľmi prosté hľadať nedostatky. Môže sa stať, že študent nebude súhlasiť s niektorými pravidlami metódy alebo mu nebudú vyhovovať. V skutočnosti to nie je dôležité - pretože Metóda je účinná. Študent je schopný dosiahnuť požadované výsledky a to štyri krát rýchlejšie ako pri iných metódach.

Facebook