logo
uk hu lt lv pl sp bg
ro ru sk italy pt de
certificates

CERTIFIKÁT

V škole English Your Way obdrží každý študent Certifikáty, Ktoré sú vydané po ukončení:

Direct metóda je známa na celom svete. Certifikát o ukončení kurzu svedčí o pripravenosti kandidáta na skúšku FCE, ktorú organizuje British Council.

Škola English Your Way spolupracuje so zamestnávateľmi a agentúrami práce, vďaka čomu sú Certifikáty školy akceptované a sú dokladom znalosti anglického jazyka.

Každý Certifikát má svoje vlastné identifikačné číslo, ktoré v prípade potreby umožňuje zamestnávateľovi overiť pravdivosť Certifikátu. Aj vďaka tomu potenciálny pracovník môže svojmu zamestnávateľovi predložiť Certifikát ako prameň referencií.

Facebook