logo
uk hu lt lv pl sp bg
ro ru sk italy pt de
certificates

Certyfikat ukończenia kursu.

W szkole English Your Way każdy student otrzymuje Certyfikaty. Są one wydawane po ukończeniu:

Wszystkie certyfikaty wydawane przez szkołę English Your Way są certyfikatami wewnętrznymi szkoły. Oznaczają one gotowość studenta do zdawania egzaminów ESOL i potwierdzają znajomość języka na danym poziomie. Egzaminy ESOL są przeprowadzane w centrach egzaminayjnych które można znaleźć klikając tutaj. Ponieważ kursy ESOL są coraz bardziej popularne i coraz więcej osób podejmuje naukę języka angielskiego mamy nadzieję, że w przyszłości będzie można również zdawać egzaminy ESOL w szkołach English Your Way.

Certyfikat po ukończeniu Książki nr 2 – przygotowanie do egzaminu KET.

Po ukończeniu Książki nr. 2 studenci otrzymują swój pierwszy certyfikat przyznawany przez szkołę English Your Way oraz są gotowi aby podejść do pierwszego egazminu ESOL, czyli Key English Test (KET). KET jest egzaminem sprawdzającym wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu mówienia, rozumienia, czytania i pisania w języku angielskim. Zdanie egzaminu KET potwierdza że osoby rozumieją większość tego co jest do nich mówione, ponieważ podczas kursu nauczyli się podstawowego wykorzystania struktur gramatycznych i czasów gramatycznych w języku angielskim takich jak: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Simple Future. Osoby, które ukończyły poziom 4, potrafią budować krótkie poprawne gramatycznie zdania o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Mogą zatem wykonywać prace które nie wymagają zbyt dużo mówienia, ponieważ rozumieją co się do nich mówi i potrafią zadawać pytania w języku angielskim w razie wątpliwości. Więcej informacji na temat KET można znaleźć na stronie: KET

Certyfikat po ukończeniu Książki nr. 3 – przygotowanie do egzaminu PET.

Po ukończeniu poziomu Książki nr. 3 Metodą Bezpośrednią studenci otrzymują drugi certyfikat i przygotowani są do drugiego egzaminu ESOL – Preliminary English Test (PET). PET jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym który sprawdza wiedzę w czterech obszarach: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Po tym poziomie studenci znają już około 1,500 angielskich słów i potrafią prowadzić proste rozmowy używając poprawnej gramatyki języka angielskiego. Osoby, które posiadają egzamin PET mogą wykonywać prace które wymagają od nich rozmowy w języku angielskim. Więcej informacji na temat można znaleźć na stronie: PET

Certyfikat po ukończeniu Książki nr. 5 – przygotowanie do egzaminu FCE.

Po ukończeniu Książki nr. 5 Metodą Bezpośrednią studenci są gotowi żeby podejść do najpopularniejszego egzaminu z języka angielskiego, który jest znany i rozpoznawalny na całym świecie – First Certificate in English (FCE). FCE jest egzaminem na poziomie średiozaawansowanym wyższym i zdawanym przez osoby które używają języka angielskiego w życiu codziennym. Jest szczególnie polecany dla osób ktore mieszkają w krajach anglojęzycznych, gdzie bez znajomości języka angielskiego nie mogą czuć się pewnie w życiu codziennym i korzystać z możliwości jakie oferuje dany kraj. Osoby, które zdały egzamin FCE posługują się poprawnym językiem angielskim na poziomie komunikatywnym zarówno w mowie jak i w piśmie. Bardzo często mają możliwość podjęcia pracy w innych branżach niż prace fizyczne w magazynach i fabrykach, ponieważ nie ogranicza ich bariera językowa i potrafią wyrazić w języku angielskim to co chcą i co najważniejsze jest to zrozumiałe dla innych. Więcej informacji na temat FCE można znaleźć na stronie: FCE

Certyfikat po ukończeniu całego kursu Metodą Bezpośrednią (Książka nr. 5) – przygotowanie do egzaminu IELTS.

Po ukończeniu całego kursu Metodą Callana, czyli 12 poziomów, osoby w sposób biegły porozumiewają się w języku angielskim. Do tego etapu bardzo często dochodzą osoby które chcą studiować w Anglii, Australii lub Ameryce, ponieważ po ukończeniu kursu mogą one przystąpić do egzaminu IELTS, który jest bardzo często niezbędny aby podjąć studia. Wiecej informacji na temat można znaleźć na stronie IELTS

Facebook