logo
uk hu lt lv pl sp bg
ro ru sk italy pt de

Egzaminy

W szkole English Your Way studenci nie tylko uczą się jak posługiwać się językiem angielskim w życiu codziennym, ale również przygotowywani są do zdawania różnych egzaminów ESOL akredytowanych przez Uniwersytet Cambridge, które potwierdzają znajomość języka angielskiego. Są to: KET (Key English Test), PET (Preliminary English Test), FCE oraz IELTS.

ket

Key English Test (KET) jest najbardziej podstawowym międzynarodowym egzaminem z Języka Angielskiego. Jest on dla osób, które ukończyły poziom 4 Metody Direct. Średni czas potrzebny na przygotowanie osoby, która nigdy wcześniej nie uczyła się języka angielskiego do egzaminu KET wynosi około 1 roku. W związku z tym średni koszt nauki do tego poziomu to £1,056.00 (12 miesięcznych płatności po £88). Dla osób które nie zaczynają nauki od początku, a ją kontynuują koszt ten będzie odpowiednio niższy w zależności od etapu na który zostaną zakwalifikowane. Książka 2 w Metodzie Direct jest odpowiednikiem Level 1 w collegu. Nauka do tego poziomu w collegu zajmuje około 3 lat akademickich. Jest to około 3 razy dłużej – porównując do szkoły English Your Way. Więcej informacji o egzaminie KET można przeczytać klikając tutaj.

pet

Egzamin PET, czyli Preliminary English Test jest egzaminem na poziomie średniozaawansowanym, sprawdzającym wszystkie 4 umiejętności: mówienie, pisanie, czytanie oraz rozumienie. Jest zalecany dla osób które skończyły poziom 6 Metodą Direct. Średni czas potrzebny na przygotowanie osoby, która nigdy wcześniej nie uczyła się języka angielskiego do egzaminu PET to około 2 lat. W związku z tym średni koszt nauki do tego poziomu to £1,760.00 (20 miesięcznych płatności po £88). Dla osób które nie zaczynają nauki od początku, a ją kontynuują koszt ten będzie odpowiednio niższy w zależności od etapu na który zostaną zakwalifikowane. Książka 3 Metody Direct jest odpowiednikiem Level 1/Level 2 w collegu. Nauka do tego poziomu w collegu zajmuje do 4 lat akademickich. Jest to ponad 2 razy dłużej porównując do szkoły English Your Way. Więcej informacji o egzaminie PET można przeczytać klikając tutaj.

fce

Egzamin FCE, czyli First Certificate in English jest egzaminem na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym, wymagającym od zdających biegłej komunikacji w języku angielskim zarówno w mowie jak i w piśmie. FCE można zdawać po ukończeniu 10 poziomów Metodą Direct, jednak wielu studentów w celu większej praktyki decyduje się na zdawanie egzaminu po ukończeniu całego kursu. FCE jest najbardziej popularnym i najszerzej rozpoznawalnym egzaminem z grupy ESOL. Średni czas potrzebny na przygotowanie osoby, która nigdy wcześniej nie uczyła się języka angielskiego do egzaminu FCE to około 3 lata (12 poziomów) lub 2,5 roku (10 poziomów). W związku z tym średni koszt nauki do tego poziomu to £3,168.00 (36 miesięcznych płatności po £88) lub £2,640.00 (30 miesięcznych płatności po £88). Dla osób które nie zaczynają nauki od początku, a ją kontynuują koszt ten będzie odpowiednio niższy w zależności od etapu na który zostaną zakwalifikowane. Skończenie całego kursu Metodą Direct jest odpowiednikiem Level 3 (10 poziomów Direct) lub Level 2 (10 poziomów Direct) w collegu. Nauka do tego poziomu w collegu zajmuje około 5 lat akademickich czyli 2 razy dłużej niż w Szkole English Your Way. Jeżeli zdasz egzamin FCE, otrzymasz certyfikat przyznawany przez University of Cambridge ESOL Examinations, ważny przez całe życie. Więcej informacji o egzaminie FCE można przeczytać klikając tutaj.

ielts

IELTS jest egzaminem, który powstał we współpracy University of Cambridge ESOL Examinations z dwoma renomowanymi partnerami - British Council, rządową brytyjską instytucją kulturalno-oświatową i IDP Education Australia, organizacją, która zrzesza 38 uczelni wyższych z Australii.

Rocznie przeszło 700 000 osób, które chcą studiować, pracować lub zamieszkać w krajach anglojęzycznych, zdaje egzamin IELTS. Egzamin ten jest uznawany przez szereg podmiotów na całym świecie - jest wśród nich ok. 5000 uczelni wyższych (w tym wszystkie w Wielkiej Brytanii i ponad 1100 w Stanach Zjednoczonych), a także firmy, instytucje i organizacje rządowe (m.in. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych).

Za pomocą IELTS można dokładnie ocenić poziom znajomości języka angielskiego zdającego. Egzamin sprawdza 4 umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie i mówienie, w kontekście nauki lub pracy w środowisku anglojęzycznym. Przygotowanie do egzaminu IELTS obejmuje wszystkie 10 poziomów Metody Direct w okresie 3 lat, zaś cena kursu to to £3,168.00 (36 miesięcznych płatności po £88). Egzamin jest ważny przez dwa lata, dlatego instytucja, w której zamierzasz się uczyć lub pracować ma pewność, że wynik egzaminu dokładnie odzwierciedla Twój obecny poziom znajomości języka angielskiego.

Nauka języka angielskiego w szkole English Your Way jest zatem i szybsza i tańsza porównując do nauki w collegu, natomiast efekt końcowy i możliwość zdawania wszystkich egzaminów taka sama !!! Płatności można dokonywać miesięcznie, a pierwsza lekcja jest bezpłatna, żeby każdy mógł przyjść i przekonać się że warto uczyć się z nami języka angielskiego.

Długość prowadzonych przez szkołę kursów, a w związku z tym i ich koszt uzależnione są od kilku czynników:

Każda osoba, która chce kontynuować naukę musi napisać ‘test określenia poziomu’. Test ten kosztuje £5, jednak nie obliguje osoby do podjęcia kursu. Może on być tylko potwierdzeniem posiadanej wiedzy. Na większość kursów można zapisywać się przez cały rok, jednak okresy kiedy zaczyna się najwięcej kursów to wrzesień, październik oraz luty, marzec i kwiecień.

Facebook