logo
uk hu lt lv pl sp bg
ro ru sk italy pt de

VYUČOVACIE HODINY

Výuka v škole English Your Way je vhodná pre všetky vekové kategórie. V našej škole sa učia osoby, ktoré sa nikdy neučili po anglicky ako aj osoby, ktoré mali angličtinu na základnej škole, gymnáziu ale aj na vysokej škole. Oproti iným školám ponúka English Your Way bohatý výber vyučovacích hodín. Nechceme, aby nedostatok vhodných vyučovacích hodín bol prekážkou v dostupnosti výuky jazyka.

Facebook